تحقيقات

Research on Structural Integration

The following is a summary of some major findings: Ida Rolf performed a study entitled Project Breakthrough in 1963 in which she discovered that children that had received Structural integration work exhibited better muscle tone, better alignment, and improved social responsiveness.

Dr. Valerie D. Hunt and Dr. Wayne W. Massey of the UCLA Department of Kinesiology conducted a five-year study finishing in 1977 entitled A Study of Rolfing Structural Integration from Neuromuscular, Energy Field and Emotional Approaches. They found the following in subjects that had received Structural Integration:

1. Extraneous movements were smoother, larger, and less constrained.

2. There was greater movement efficiency and improved neuromuscular balance.

3. Body movements were more dynamic and energetic with less fatigue.

4. Carriage was more erect and there was less obvious strain to maintain held positions.

5. There was increased emotional calmness and sense of well-being, and decreased anxiety.

Other studies include:

PROJECT BREAKTHROUGH 1963 with Brain Injured Children

Undertaken by:
Richard Demmerle, D,C. D.N.( 1932 – )
Co-developer of Rolfing®
Licensed as Chiropractic Physician New Jersey, N.Y. California

Structural Integration, Dr. Ida Rolf, Rockefeller Institute, N.Y., 1918 – 1927 Stress, Stimulus Intensity Control, and the Structural Integration Technique, Silverman, Rappaport & Hopkins, (abstract: Confinia Psychiatrica, Karger Publisher, Switzerland, 1973)

Effects of Structural Integration On Strait-Trait Anxiety, Robert Wagner and Valerie Hunt, UCLA, 1976, (abstract : Journal of Clinical Psychology, Vol. 35, No.2, USA, April 1979)

Electromyographic Evaluation of Structural Integration Techniques, Dr. Valerie Hunt and Wayne Massey, UCLA, (abstract: Psychoenergetic Systems, Gordon & Breach Science Pub., U.K., 1977)

Biomechanical Structuring For Figure Skating, preliminary pilot study report for the U.S. Figure Skating Association, Helen James, Katharine Robertson, and Neal Powers, Olympic Training Center Camp, CO, 1988

Effects of Soft Tissue Mobilization On Pelvic Inclination Angle, Lumbar lordosis, and Parasympathetic Tone: Implications for Treatment of Disabilities Associated with Lumbar Degenerative Joint Disease, Cottingham JT. Public testimony presentation to the National Center of Medical Rehabilitation Research of the National Institute of Health, Bethesda, MD; March 19,1992. Rolf Lines 20 (2) : 42-45, 1992

 

روش يكپارچگي ساختاري چيست؟

يكپارچگي ساختاري يك نوع فيزيوتراپي عضلاني است كه در بدن تغييراتي در جهت اصلاح ساختاري با استفاده از حركت دادن و اعمال فشار از خارج عضلات ايجاد مي كند .

فوايد روش يكپارچگي ساختاري

روش يكپارچگي ساختاري با بهتر كردن فرم بدن به سلامت انسان كمك مي كند

بافتهاي پيوندي

بافتهاي پيوندي ، بافتهاي قوي و ارتباط دهنده اي هستند كه نقشهاي مختلفي را دربدن ايفا مي كنند يكي از آن وظايف دربرگرفتن و جداسازي عضلات بدن است كه اين عمل براي اسكلت تكيه گاه و محافظ ايجاد مي كند . قامتي صافتر با انعطاف پذيري و دامنۀ حركت گسترده تر مي گردد.

آيا اين روش براي كودكان سودمند است ؟

تصحيح الگوهاي ساختاري بدن در كودكان موجب جلوگيري از مشكلات ساختاري آينده مثل قوزكردن، بيرون
دادن گردن و ديگر اشكالات آنها مي شود .

تحقيقات

(English) Many scientific studies have been performed to confirm the effectiveness of the Structural Integration.

ويديو

(English) Here are some videos of Dr Rolf and working with clients and talking about Structural Integration.

(English) Before and After Pictures

(English) Here you will find before and after pictures of people who have gone through the 10 sessions of Dr Rolf’s Structural Integration. Among the benefits, people report feeling taller, moving easier, having more energy and at ease with their bodies.

(English) Cost and Client intake form.
How are Osteopathy, Chiropractic and massage different to S.I? What is the basic ten series?

دكتر رالف و ميراث او

Ida P. Rolf

روش يكپارچگي ساختاري دكتر آيدا رالف بنيان گذار روش يكپارچگي ساختاري درسال 1920 از دانشگاه كلمبيا با درجۀ دكترا دررشته شيمي آلي فارغ التحصيل شد.